Nowoczesny system bilansowania energii elektrycznej dla klastrów i spółdzielni energetycznych

0
1307

Polska Firma Konsoft opracowała innowacyjny system i nowoczesne urządzenie odczytowe do bilansowania energii elektrycznej. Klaster24 to pierwszy na rynku system, który  zdalnie odczytuje pomiary oraz bilansuje energię elektryczną w trybie ciągłym i na bieżąco. To system innowacyjny w skali międzynarodowej.

Celem klastrów energetycznych jest wzmacnianie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego przy jednoczesnej efektywności ekonomicznej. Osiąganie tych celów jest możliwe tylko przy skutecznym bilansowaniu energii elektrycznej. Bilansowanie mocy i energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych, zwłaszcza w klastrach energii jest kluczowe, aby utrzymać odpowiednią jakość i niezawodność zasilania.

Warunki sieci mogą zmieniać się dynamicznie i znacząco w ujęciu dziennym, godzinowym, a nawet kilkusekundowym. Poziom popytu na energię może również zmienić się bardzo gwałtownie, powodując niedopasowanie podaży i popytu. Wszelkie takie zachwiania mogą stanowić zagrożenie dla integralności sieci na bardzo dużych obszarach.

Naprzeciw tym trudnościom wychodzi system Klaster24, który spełnia podstawową potrzebę klastrów energetycznych tj. bilansowanie popytu i podaży energii elektrycznej wewnątrz klastra energii. To nowoczesne rozwiązanie przynosi również realne korzyści i oszczędności spółdzielniom energetycznym, lokalnym operatorom systemów dystrybucji oraz wszelkim strukturom, które łączą wytwórców i odbiorców energii.

Co wyróżnia System Klaster24?

Na rynku nie ma obecnie oprogramowania do bilansowania energii, które daje klastrom takie możliwości jak Klaster24. System Klaster24 bilansuje energię elektryczną na poziomie pojedynczych minut uwzględniając jednocześnie dane historyczne. Systemy działające dotychczas, jedynie monitorowały energię
na postawie miesięcznych prognoz, a Klaster24 bilansuje energię
na podstawie faktycznego zużycia lub wytworzenia energii w czasie rzeczywistym.

Warto podkreślić, że urządzenia pomiarowe systemu Klaster24 można podłączyć do już istniejących liczników każdego rodzaju. Brak konieczności ich wymiany przynosi kolejne, realne oszczędności klastrom i operatorom.

Wykonywany bilans jest dopasowany do wytwórców i odbiorców energii.
W efekcie zastosowania tego systemu pomiaru, popyt i podaż energii można dostosować lepiej oraz efektywniej wykorzystać zasoby i odnawialne źródła energii. Dzięki systemowi Klaster24 można dokładniej zbilansować moc oraz na bieżąco monitorować generowaną i pobieraną energię.  Bilansowanie energii odbywa się w trybie ciągłym z wielu punktów poboru energii jednocześnie.

Długa lista korzyści systemu Klaster24:

 • ogranicza koszty obsługi urządzeń, ponieważ zdalnie odczytuje dane – bez udziału pracownika;
 • umożliwia wykonywanie bilansu uczestników klastra przez koordynatora klastra energii;
 • umożliwia wykonanie rozliczeń pomiędzy wytwórcami i odbiorcami energii na podstawie rzeczywistych danych, a nie prognoz;
 • ułatwia rozliczanie podnajemców;
 • równoważy lokalną podaż i popyt energii elektrycznej;
 • wykrywa anomalie, błędy i  sytuacje niepożądane;
 • generuje raporty zużycia energii elektrycznej oraz bilans z wielu punktów poboru energii;
 • umożliwia analizę kosztów produkcji i eksploatacji;
 • monitoruje parametru online i wysyła powiadomienia sms lub e-mail;
 • dopasowuje taryfy energii elektrycznej;
 • umożliwia efektywniejszy dobór uczestników klastra, by odpowiednio zarządzać energią
 • wskazuje zapotrzebowanie na energię i możliwości jej pokrycia
 • nie wymaga wymiany liczników na nowe – jest kompatybilny z większością elektronicznych liczników energii elektrycznej;
 • przynosi oszczędności i korzyści ekonomiczne;
 • jest tańszą alternatywą dla typowych czytników;
 • wspomaga zarządzanie mocą i energią w mikrosieciach energetycznych, tj:
  – ogranicza straty mocy w elementach sieci,

– zmniejsza poziom dobowych szczytów poboru mocy,
– dostosowuje  pobór mocy do możliwości jej dostawy ze źródeł znajdujących się w mikrosieci oraz do opłat za pobieraną moc i energię elektryczną ustalanych przez OSD,
– zapewnia odpowiedni stopień opomiarowania sieci oraz zarządzania mocą i energią.

 

Projekt Wdrożenie modelu biznesowego oraz innowacyjnego systemu klaster24 na rynek krajowy i zagraniczny. Program Operacyjny Polska-Wschodnia 2014-2020 Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej projekt nr POPW.01.01.02-20-0002/19

Skontaktuj się z nami:
Konsoft Sp. z o.o.
ul. Innowacyjna 1
16-400 Suwałki
e-mail: kontakt@konsoft.pl
mobile: +48 728 542 296

Konsoft Sp. z o.o.
ul. Innowacyjna 1
16-400 Suwałki
NIP 8442365458
REGON 382901922
www.konsoft.pl

 

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę.